Forssan ohjelmaa käsittelevän kirjoitussarjani ensimmäisessä osassa tarkastelin lähimpien vaatimusten viittä ensimmäistä kohtaa. Niistä kolme on toteutunut ja kaksi ei ole toteutunut tai toteutunut vain osittain. Tässä katsotaan tämän ryhmän loput kohdat (6 kpl) ja miten niiden kanssa on käynyt.

  1. Kaikkien henkilöllisten ja välillisten verojen poistaminen yleisellä asteettain nousevalla tuloverolla, jolloin ansioton arvonnousu ja korkotulot sekä perintö on verotettava ankarammin kuin omasta ansiosta tai työstä johtuvat tulot. Verotettavan omaisuuden ilmoittamisvelvollisuus.

Tämä vaatimus ei ole toteutunut. Veropohjaa on laajennettu ja välillisten verojen osuus on merkittävä ja ne ovat lisäksi suhteellisia veroja. Valtionvero on progressiivinen ja kunnallisvero puolestaan suhteellinen.

  1. Maksuton oikeudenkäynti ja oikeusapu. Korvaus viattomasti syytetyille, vangituille ja tuomituille.

Tämäkään vaatimus ei ole toteutunut. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Ellei hänellä ole varaa itse hankkia tarvitsemaansa apua, se voidaan kustantaa joko osaksi tai kokonaan valtion varoin. Yksinäinen henkilö saa oikeusapua maksutta, mikäli hänen vähennysten jälkeiset käyttövaransa ovat enintään 700 euroa kuukaudessa.

Maksuton oikeudenkäyntikin on mahdollista, mutta se on vaihtoehtoinen yleiselle oikeusavulle. Jos maksuttoman oikeudenkäynnin saanut henkilö häviää jutun oikeudessa, hän joutuu yleensä korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Kumpikin vaihtoehto on poikkeus yleisestä säännöstä, joten vaatimus on toteutunut vain hyvin vähäisessä määrin.

  1. Terveydenhoito valtion ja kuntain asiaksi. Maksuton lääkärinapu ja lääkkeet sekä synnytysapu. Maksuton hautaus.

Tämäkin vaatimus on toteutunut vain jossakin määrin. Vastuu terveydenhuollon toteuttamisesta on kunnilla. Lainsäädäntö velvoittaa kunnat järjestämään sosiaali- ja terveyspalveluja asukkailleen, mutta ei sääntele yksityiskohtaisesti toiminnan laajuutta, sisältöä eikä järjestämistapaa. Terveyskeskuksen asiakasmaksut vaihtelevat. Tampereella käynti terveyskeskuksen lääkärin vastaanotolla maksaa 18 vuotta täyttäneeltä 20,60 euroa/käynti. Maksu peritään vuodessa kolmelta ensimmäiseltä kerralta. Maksutonta se ei kuitenkaan ole, kuten eivät lääkkeetkään.

  1. Sotilastaakkaa on vähennettävä ja kansanpuolustus järjestettävä vakituisen sotaväenoton sijaan. Rauhan aatetta on käytännössä toteutettava.

Mitähän tässä oikein halutaan? Vuonna 1903 Suomi oli osa Venäjää, eikä meillä ollut omia puolustusvoimia. Asiaa avaa sama kohta Erfurtin ohjelmassa, jossa sanotaan näin: ”Kasvatus yleiseen asekuntoisuuteen. Kansanpuolustus seisovan sotaväen sijaan”. Tulkitsen tässä haettavan yleistä asevelvollisuutta palkka-armeijan sijaan. Yleinen asevelvollisuus meillä on eikä palkka-armeija. Voidaan siis katsoa tämän tavoitteen toteutuneen.

  1.  Kaikkien rajoitusten poistaminen, jotka asettavat naisen yleis- tai yksityisoikeudellisessa suhteessa ala-arvoisempaan asemaan kuin miehen.

Tästä tulee rähinä, sanoo mitä hyvänsä. Tässä kohdassa puhutaan juridisesta tasa-arvosta ja sen voi kyllä katsoa toteutuneen. Sikäli kuin juridisia ongelmia on, ne eivät ensisijaisesti johdu sukupuolesta. Muilta osin käydään jatkuvaan keskustelua miesten ja naisten tasa-arvosta, jossa edelleen on toivomisen varaa.

  1. Yleinen kieltolaki väkijuomain valmistamisen ja kaupan suhteen.

Tämäkin toteutui. Jo ensimmäinen yksikamarinen eduskunta hyväksyi yleisen kieltolain yksimielisesti vuonna 1907, mutta keisari ei vahvistanut lakia. Seuraava kieltolakiehdotus annettiin vuonna 1909. Vahvistus hieman viivästyi, sillä lain vahvisti vasta Venäjän väliaikainen hallitus vuonna 1917. Voimaan laki tuli vuonna 1919.

Kieltolaina aikana Suomessa ei saanut myydä eikä itse valmistaa alkoholijuomia. Se avasi salakuljettajille tuottoisan liiketoiminnan ja kieltolaki kumottiin vuonna 1932 ja samalla ensimmäiset Oy Alkoholiliike Ab:n myymälät avattiin.

Näistä yhdestätoista lähimmästä vaatimuksesta kuuden voidaan katsoa toteutuneen. Viisi vaatimusta ei ole toteutunut lainkaan tai vain osittain. Sinänsä ihan hyvä saavutus, mutta toteutumisaste ei kuitenkaan ole niin suuri kuin usein annetaan ymmärtää.

Vielä on 37 kohtaa tarkastelematta, palataan niihin myöhemmin.